Poniższe slajdy prezentują wiosenne zajęcia tenisowe dla dzieci, które odbyły się w dn. 10 czerwca 2018 roku.

Ćwiczenia z dziećmi prowadziło 2 instruktorów: Robert Wcisło i Sebastian Modrzyński.