Stowarzyszenie Tenisowe Popowice we Wrocławiu powstało z inicjatywy entuzjastów skupionych wokół kortów istniejących przy Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice, amatorsko uprawiających tenis ziemny. Zarejestrowane zostało w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. 

Zgodnie z przyjętym i zarejestrowanym Statutem celem Stowarzyszenia jest między innymi:
– Popularyzacja tenisa ziemnego we Wrocławiu.
– Rozpowszechnianie zasad etyki tenisowej oraz budowanie prestiżu tej dyscypliny sportu.
– Organizowanie turniejów i zawodów tenisowych.

Powyższe cele Stowarzyszenie stara się na bieżąco realizować.