Stowarzyszenie Tenisowe Popowice we Wrocławiu powstało z inicjatywy entuzjastów tenisa ziemnego skupionych wokół kortów istniejących przy Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice, amatorsko uprawiających tenis ziemny. szkolenie dzieci na kortach stowarzyszenia tenisowego popowiceZarejestrowane zostało w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. 

Zgodnie z przyjętym i zarejestrowanym Statutem celem Uczestnicy turnieju popowice openStowarzyszenia jest między innymi:
– Popularyzacja tenisa ziemnego we Wrocławiu.
– Rozpowszechnianie zasad etyki tenisowej i budowanie prestiżu tej dyscypliny sportu oraz
– Organizowanie turniejów i zawodów tenisowych.

Powyższe cele Stowarzyszenie stara się na bieżąco realizować.