NASZE POPOWICE          
Wrzesień 2010 rok
Tenisowe wieści
 
Kolejne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Tenisowe Popowice potwierdzają duże zainteresowanie tenisem ziemnym na naszych osiedlach. Przekłada się ono na uzyskiwane coraz lepsze wyniki.
 
Turniej tenisowy z okazji Dnia Dziecka rozegrany został 30 maja br. Widać, że grupa tenisowa młodzieży zintegrowała się i podnosi swoje umiejętności, co widać po wynikach. W turnieju wzięło udział 15 uczestników.

Oto punktacja:

I miejsce – Agnieszka Kilarska (SM „Popowice”) II miejsce – Tomasz Bodzioch jr (Muchobór Mały) III miejsce – Kuba Kubacki (debiutant, SM „Popowice”)

I miejsce w turnieju B – Grzegorz Czapnik – (SM „Popowice”)
Najmłodszym uczestnikiem był Tomek Adamiok (SM „Popowice”) – 11 lat!
Dzieciom, które pierwszy raz przyszły na korty, zorganizowano gry i zabawy z elementami nauki gry w tenisa ziemnego. Z powodu opadów deszczu planowany grill zamieniono na ogromną pizzę dla każdego z uczestników zabawy.
 
Kolejne turnieje rozegrane zostały 5 i 6 czerwca. 
Był to turniej „Wiosna STP”. Nieco później, bo 30 sierpnia br., odbył się turniej dla uczniów SP nr 3 i Gimnazjum nr 1.
Widać więc, że na kortach cały czas coś się dzieje...
 
Tomasz Kapłon