REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW

Uchwalony przez Walny Zjazd w dniu 31 marca 2017 roku.

 1. Stowarzyszenie Tenisowe Popowice użytkuje, odpłatnie, niniejsze korty na podstawie umowy zawartej z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  „Popowice”.
 2. Ogólny nadzór nad kortami sprawuje Spółdzielnia oraz Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie zobowiązane jest do bieżącej konserwacji kortów oraz do utrzymania całego obiektu w należytym stanie.
 4. Członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili składki za dany sezon, oraz ich najbliższa rodzina, mają prawo do korzystania z kortów, zgodnie z godzinami wyznaczonymi w grafiku.
 5. Grafik gier członków Stowarzyszenia opracowuje jego Zarząd.
 6. Zaleganie przez członka Stowarzyszenia z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 miesięcy spowoduje zgodnie ze Statutem (§ 14 p.2) skreślenie go przez Zarząd z listy członków.
 7. Członkowie Stowarzyszenia mogą odstępować i zamieniać godziny między sobą.
 8. Zabrania się odstępowania swoich godzin osobom, które nie są członkami Stowarzyszenia.
 9. Godziny wolne (nieodstępowane nikomu) stają się tzw. godzinami klubowymi, na których mogą grać wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 10. Zalecane jest, aby fakt niemożności korzystania ze swoich godzin był sygnalizowany pozostałym członkom Stowarzyszenia poprzez wysłanie do nich tzw. Prywatnej wiadomości ze strony internetowej stp.wroclaw.pl.
 11. Mieszkańcy Osiedla Popowice mogą korzystać z kortów, gdy są one wolne (w obecności członka Stowarzyszenia, a dzieci, dodatkowo w obecności swojego opiekuna).
 12. Tenisiści zobowiązani są do:
  1. gry wyłącznie w strojach tenisowych,
  2. polewania suchego kortu przed i w trakcie gry oraz do szczotkowania go, przed grą,  po deszczu,
  3. porządkowania kortów tj. wyrównywania całej powierzchni gracą, siatką, bądź szczotką, po każdej zakończonej grze.
 13. Na terenie kortów należy zachowywać się kulturalnie, nie przeszkadzać grającym oraz okolicznym mieszkańcom.
 14. W czasie trwania turniejów lub zawodów grafik gier przestaje obowiązywać.
 15. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do udziału w imprezach sportowych i integracyjnych organizowanych na kortach.
 16. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do wykonywania prac społecznych organizowanych przez Zarząd.
 17. W przypadku nieobecności członka Stowarzyszenia podczas takich prac społecznych zobowiązany jest on wpłacić  na rzecz Stowarzyszenia pewną kwotę pieniężną ustaloną przez Zarząd.
 18. Tenisiści korzystający z kortów mają obowiązek, przez cały sezon, utrzymywania ich w czystości (sprzątanie liści, wynoszenie śmieci, uzupełniania pojemnika na wodę służącego do mycia rąk) i wykonywania bieżących prac konserwacyjnych związanych z utrzymywaniem obiektu w dobrym stanie.
 19. Członkowie Stowarzyszenia, ich najbliższa rodzina i goście zobowiązani są znać regulamin Stowarzyszenia oraz się do niego stosować.
 20. Spory między członkami Stowarzyszenia należy, za pośrednictwem Zarządu, kierować na piśmie do Sądu Koleżeńskiego.
 21. W okresie jesiennym, członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do zapraszania do gier tych jego członków, którzy ze względu na krótsze wtedy dni, nie mogą korzystać ze swoich godzin.
 22. Na kortach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.