Władze
Stowarzyszenia Tenisowego Popowice
   
Zarząd 
                   PREZES - Roman Stefanowski
              WICEPREZES - Roman Wawrzyniak
                 SKARBNIK - Kadet Stemplewski
                     SEKRETARZ - Zbigniew Komarzyniec
       CZŁONEK - Leo Syrnik
      Komisja rewizyjna
    PRZEWODNICZĄCY - Leszek Ziętkowski
             CZŁONEK - Marek Pisarski
                   CZŁONEK - Zbigniew Madejski
              CZŁONEK - Marcin Nowak
                    CZŁONEK - Witold Piechowicz
    Sąd koleżeński
           PRZEWODNICZĄCY - Stanisław Czyżewski
                    CZŁONEK - Henryk Brzeziński
                CZŁONEK - Sławomir Drąg
              CZŁONEK - Marek Banaś
                     CZŁONEK - Grażyna Zaremba