Władze Stowarzyszenia Tenisowego Popowice    
 
Zarząd 
                   PREZES - Roman Stefanowski
           WICEPREZES - Roman Wawrzyniak
              SKARBNIK - Kadet Stemplewski
                 SEKRETARZ - Zbigniew Komarzyniec
 
      Komisja rewizyjna
 PRZEWODNICZĄCY - Leszek Ziętkowski
             CZŁONEK - Robert Kwaśnica
                CZŁONEK - Zbigniew Madejski
          CZŁONEK - Marcin Nowak
                CZŁONEK - Witold Piechowicz
 
    Sąd koleżeński
      PRZEWODNICZĄCY - Stanisław Czyżewski
WICEPRZEWODNICZĄCY - Henryk Brzeziński
         SEKRETARZ - Sławomir Drąg
              CZŁONEK - Konrad Łobejko
                  CZŁONEK - Grażyna Zaremba