TURNIEJE SINGLOWE POPOWICE OPEN - REGULAMIN

 1. Turnieje przeznaczone są dla seniorów – kobiet i mężczyzn.
 2. W turniejach mogą brać udział zarówno członkowie, jak i osoby spoza Stowarzyszenia.
 3. Organizatorem turniejów jest Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Turnieje rozgrywane są na kortach STP i trwają dwa dni (sobota-niedziela).
 5. Gry rozpoczynają się o godz. 8 każdego dnia i toczą się, jedna po drugiej, wg kolejności wypisanej na formularzu Harmonogram Gier.
 6. Przegrywający w pierwszej rundzie kwalifikowani są do Turnieju Pocieszenia.
 7. Priorytet gier mają mecze turnieju głównego.
 8. Mecze turnieju rozgrywane są na następujących zasadach:
  1. turnieju głównego — do dwóch wygranych setów, przy czym zamiast trzeciego seta rozgrywany jest mistrzowski tiebreak (do 10 gemów),
  2. turnieju pocieszenia — rozgrywany jest tylko jeden set do 7 gemów.
 9. Mecze rozgrywane są piłkami zawodników..
 10. Ze względu na fakt, iż turniej nie jest podzielony na kategorie wiekowe oraz na to, że występują w nim zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to w celu urealnienia rywalizacji sportowej stosowane są następujące handicapy:
  1. Handicap silny polegający na rozpoczynaniu każdego gema od stanu 30:0, tiebreak od stanu 3:0 a tiebreak mistrzowski od stanu 5:0.
  2. Handicap słaby polegający na rozpoczynaniu każdego gema od stanu 15:0, tiebreak od stanu 2:0 a tiebreak mistrzowski od stanu 3:0.
 11. Handicap silny przysługuje:
  1. ​Kobietom grającym z mężczyznami 15 lat młodszymi
  2. Mężczyznom w wieku 60+ grającymi z przeciwnikami 15 lat młodszymi.
  3. Mężczyznom w wieku 65+ i grającymi z przeciwnikami 10 lat młodszymi.
 12. Handicap słaby przysługuje kobietom grającym z mężczyznami 10 lat młodszymi.
 13. Osoba, której przysługuje handicap, może go zamienić na słabszy lub w ogóle z niego zrezygnować!
 14. Uczestnik turnieju może również z własnej woli dać swojemu przeciwnikowi handicap, chociaż nie wynika to z regulaminu np. starszy mężczyzna młodszej kobiecie.
 15. W razie wątpliwości dotyczących handicapu należy zwrócić się do Organizatora do rozstrzygnięcia.
 16. Zawodnicy sędziują sobie sami wg Zasad sędziowania bez sędziego głównego umieszczonych w gablocie.
 17. Organizatorzy mają prawo zmienić zasady rozgrywania turnieju.
 18. Wszelkie spory i wątpliwości dot. rywalizacji sportowej, rozstrzyga Sędzia główny turnieju.
 19. Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary i ew. nagrody. 
 20. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków.
 21. Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów foto i audiowizualnych z przebiegu turnieju na stronach internetowych i profilach społecznościowych.