TURNIEJE SINGLOWE POPOWICE OPEN - REGULAMIN

  1. Turnieje przeznaczone są dla seniorów – kobiet i mężczyzn.
  2. W turniejach mogą brać udział zarówno członkowie, jak i osoby spoza Stowarzyszenia.
  3. Organizatorem turniejów jest Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Turnieje rozgrywane są na wiosnę i jesienią na kortach STP i trwają dwa dni (sobota-niedziela).
  5. Gry rozpoczynają się o godz. 8 każdego dnia i toczą się, jedna po drugiej, wg kolejności wypisanej na formularzu Harmonogram Gier.
  6. Przegrywający w pierwszej rundzie kwalifikowani są do Turnieju Pocieszenia.
  7. Priorytet gier mają mecze turnieju głównego.
  8. Mecze turnieju rozgrywane są na następujących zasadach:
    1. turnieju głównego - do dwóch wygranych setów, przy czym zamiast trzeciego seta rozgrywany jest mistrzowski tiebreak (do 10 gemów,
    2. turnieju pocieszenia - rozgrywany jest tylko jeden set do 7 gemów.
  9. Mecze rozgrywane są piłkami zawodników..
  10. Ze względu na fakt, iż turniej nie jest podzielony na kategorie wiekowe oraz na to, że występują w nim zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to w celu urealnienia rywalizacji sportowej stosowane są następujące handicapy:
    1. Handicap silny polegający na rozpoczynaniu każdego gema od stanu 30:0, tajbreka od stanu 3:0 a tajbreka mistrzowskiego od stanu 5:0.
    2. Handicap średni polegający na rozpoczynaniu każdego gema od stanu 30:15, tajbreka od stanu 3:1 a tajbreka mistrzowskiego od stanu 5:2.
    3. Handicap słaby polegający na rozpoczynaniu każdego gema od stanu 15:0, tajbreka od stanu 2:0 a tajbreka mistrzowskiego od stanu 3:0.
  11. Handicap mocny przysługuje:
    1. Mężczyznom w wieku 55-64 grającymi z przeciwnikami 15 lat młodszymi.
    2. Mężczyznom w wieku 65 i starszym grającymi z przeciwnikami 10 lat młodszymi.
    3. Kobietom grającymi z mężczyznami 10 lat młodszymi.
  12. Handicapy średnie i słabsze przysługują kobietom grającym z mężczyznami młodszymi od nich mniej niż 10 lat.
  13. Osoba, której przysługuje handicap, może go zamienić na słabszy lub w ogóle z niego zrezygnować!.
  14. Osoba może również z własnej woli dać swojemu przeciwnikowi handicap, chociaż nie wynika to z regulaminu np. starszy mężczyzna młodszej kobiecie.
  15. W razie wątpliwości dotyczących handicapu należy zwrócić się do Organizatora do rozstrzygnięcia.
  16. Zawodnicy sędziują sobie sami wg Zasad sędziowania bez sędziego głównego umieszczonych w gablocie.
  17. Organizatorzy mają prawo zmienić zasady rozgrywania turnieju.
  18. Wszelkie spory i wątpliwości dot. rywalizacji sportowej, rozstrzyga Sędzia główny turnieju.
  19. Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody. 
  20. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków.
  21. Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów foto i audiowizualnych z przebiegu turnieju na stronach internetowych i profilach społecznościowych.