TURNIEJE DEBLOWE - REGULAMIN

 1. Organizatorem turniejów jest Zarząd Stowarzyszenia Tenisowego Popowice.
 2. W turniejach biorą udział członkowie Stowarzyszenia i ew. osoby spoza niego, jeśli będzie zbyt mało chętnych z klubu.
 3. Turnieje rozgrywane są wiosną i jesienią na kortach STP i trwają dwa dni (sobota-niedziela).
 4. Osoby spoza Stowarzyszenia opłacają wpisowe w wysokości określonej przez Organizatora.
 5. Turniej składa się z fazy gier grupowych (w dwóch grupach "A" i "B"), po której dwie najlepsze pary rozgrywają półfinały w ten sposób, że zwycięzca grupy "A" gra z parą zajmująca drugie miejsce w grupie "B" i odwrotnie.
 6. Zwycięzcy półfinałów grają w finale, a pokonani o 3 miejsce.
 7. O kolejności w grupach decydują:
  1. Większa ilość zwycięstw,
  2. Przy równej ilości zwycięstw decydują:
   1. Większa ilość rozegranych meczów,
   2. Większy proc. wygranych setów,
   3. Większy proc. wygranych gemów.
 8. Gry rozpoczynają się o godz. 8 każdego dnia i toczą się, jedna po drugiej, wg kolejności wypisanej na formularzu Harmonogram Gier.
 9. O sposobie rozgrywania meczów w fazie grupowej i pucharowej decyduje Organizator.
 10. Mecze rozgrywane są piłkami zawodników.
 11. Zawodnicy sędziują sobie sami wg Zasad sędziowania bez sędziego głównego umieszczonych w gablocie.
 12. Organizatorzy mają prawo zmienić zasady rozgrywania turnieju.
 13. Wszelkie spory i wątpliwości dot. rywalizacji sportowej, rozstrzyga Sędzia główny turnieju.
 14. Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary i ew. nagrody.
 15. Uczestnicy turnieju mają prawo do uczestniczenia w grillu, o ile taki jest organizowany.
 16. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków.
 17. Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów foto i audiowizualnych z przebiegu turnieju na stronach internetowych i profilach społecznościowych.
 18. Każdy zawodnik, zgłaszając się jako uczestnik turnieju, akceptuje jednocześnie treść przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.