TURNIEJE DEBLOWE - REGULAMIN

 1. Turnieje przeznaczone są dla seniorów. 
 2. W turniejach biorą udział członkowie Stowarzyszenia i ew. osoby spoza niego, jeśli będzie zbyt mało chętnych z klubu.
 3. Organizatorem turniejów jest Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Osoby spoza Stowarzyszenia opłacają wpisowe w wysokości określonej przez Organizatora.
 5. Turnieje rozgrywane są wiosną i jesienią na kortach STP i trwają dwa dni (sobota-niedziela).
 6. Turniej składa się z fazy gier grupowych (w dwóch grupach "A" i "B"), po której dwie najlepsze pary rozgrywają półfinały w ten sposób, że zwycięzca grupy "A" gra z parą zajmująca drugie miejsce w grupie "B" i odwrotnie.
 7. Zwycięzcy półfinałów grają w finale, a pokonani o 3 miejsce.
 8. O kolejności w grupach decydują:
  1. Większa ilość zwycięstw,
  2. Przy równej ilości zwycięstw decydują:
   1. Większa ilość rozegranych meczów,
   2. Większy proc. wygranych setów,
   3. Większy proc. wygranych gemów.
 9. Gry rozpoczynają się o godz. 8 każdego dnia i toczą się, jedna po drugiej, wg kolejności wypisanej na formularzu Harmonogram Gier
 10. O sposobie rozgrywania meczów w fazie grupowej i pucharowej decyduje Organizator.
 11. Mecze rozgrywane są piłkami zawodników.
 12. Zawodnicy sędziują sobie sami wg Zasad sędziowania bez sędziego głównego umieszczonych w gablocie.
 13. Organizatorzy mają prawo zmienić zasady rozgrywania turnieju.
 14. Wszelkie spory i wątpliwości dot. rywalizacji sportowej, rozstrzyga Sędzia główny turnieju.
 15. Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody.
 16. Uczestnicy turnieju mają prawo do uczestniczenia w grillu, o ile taki jest organizowany.
 17. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków.
 18. Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów foto i audiowizualnych z przebiegu turnieju na stronach internetowych i profilach społecznościowych.