TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

POPOWICE OPEN 2019' - REGULAMIN

 1. Turniej przeznaczony jest dla seniorów – kobiet i mężczyzn.
 2. W turnieju mogą brać udział zarówno członkowie, jak i osoby spoza Stowarzyszenia.
 3. Osoby spoza Stowarzyszenia opłacają wpisowe w wysokości 30 zł.
 4. Członkowie STP oraz Spółdzielni Mieszkaniowej POPOWICE zwolnieni są ze wpisowego.
 5. Turniej rozgrywany jest w dniach 31 sierpnia i 1 września na kortach STP.
 6. Organizatorem turnieju z ramienia Zarządu STP jest Zbigniew Komarzyniec.
 7. Funkcję Sędziego Głównego pełni również Zbigniew Komarzyniec.
 8. Gry rozpoczynają się o godz. 8 każdego dnia i toczą się, jedna po drugiej, wg kolejności wypisanej na formularzu: “Harmonogram Gier”.
 9. Przegrywający w 1 rundzie będą kwalifikowani do Turnieju Pocieszenia.
 10. Priorytet gier mają mecze turnieju głównego.
 11. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, przy czym zamiast 3 seta rozgrywany jest tiebreak mistrzowski (do 10 gemów).
 12. Mecze rozgrywane są piłkami zawodników.
 13. Ze względu na fakt, iż turniej nie jest podzielony na kategorie wiekowe oraz na to, że występują w nim zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to w celu urealnienia rywalizacji sportowej wprowadza się następujące handicapy:
  1. Handicap mocny polegający na rozpoczynaniu każdego gema od stanu 30:0, tiebreaka od stanu 3:0 a tiebreaka mistrzowskiego od stanu 5:0.
  2. Handicap słaby polegający na rozpoczynaniu każdego gema od stanu 15:0, tiebreaka od stanu 2:0 a tiebreaka mistrzowskiego od stanu 3:0.
 14. Handicap mocny przysługuje:
  1. Kobietom grającym z mężczyznami 15 lat młodszymi.
  2. Mężczyznom w wieku 60+ grającymi z przeciwnikami 15 lat młodszymi.
  3. Mężczyznom w wieku 65+ grającymi z przeciwnikami 10 lat młodszymi.
 15. Handicap słaby przysługuje kobietom grającym z mężczyznami 10 lat młodszymi.
 16. Osoba, której przysługuje handicap, może go zamienić na słabszy lub w ogóle z niego zrezygnować!
 17. Zawodnicy sędziują sobie sami wg “Zasad sędziowania bez sędziego głównego” umieszczonych w gablocie.
 18. Organizatorzy maja prawo zmienić zasady rozgrywania turnieju.
 19. Wszelkie spory i wątpliwości dot. rywalizacji sportowej, w tym handicapu, rozstrzyga Sędzia Główny turnieju.
 20. Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody.
 21. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków.
 22. Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów foto i audiowizualnych z przebiegu turnieju na stronach internetowych i profilach społecznościowych.