REGULAMIN

JESIENNEGO TURNIEJU DEBLOWEGO – POPOWICE 2019’

1.    Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Tenisowe Popowice.

2.    Dyrektorem turnieju i Sędzią głównym jest Ryszard Stobiecki.

3.    W turnieju biorą udział członkowie Stowarzyszenia i ew. osoby spoza niego, jeśli będzie zbyt mało chętnych z klubu.

4.    Turniej rozgrywany jest w dniach 14/15 bm. na kortach STP.

5.    Osoby spoza Stowarzyszenia, a nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice opłacają wpisowe w wysokości 20 zł.

6.    Turniej składa się z fazy gier grupowych (w dwóch grupach "A" i "B"), po której dwie najlepsze pary rozgrywają półfinały w ten sposób, że zwycięzca grupy "A" gra z parą zajmująca drugie miejsce w grupie "B" i odwrotnie.

7.    Zwycięzcy półfinałów grają w finale, a pokonani o 3 miejsce.

8.    Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, przy czym przy stanie 40:40 rozgrywany jet decydujący punkt. Zamiast 3 seta rozgrywany jest super tiebreak do 10 punktów.

9.    O kolejności w grupach decydują:

a.    Większa ilość zwycięstw,

b.    Przy równej ilości zwycięstw decydują:

                                       i.    Większa ilość rozegranych meczów,

                                      ii.    Większy proc. wygranych setów,

                                    iii.    Większy proc. wygranych gemów.

                          UWAGA: Walkower nie liczy się jako rozegrany mecz.

10.    Gry rozpoczynają się o godz. 8 każdego dnia i toczą się, jedna po drugiej, wg kolejności wypisanej na formularzu Harmonogram Gier.

11.  O sposobie rozgrywania meczów w fazie grupowej i pucharowej decyduje Dyrektor turnieju.

12.  Mecze rozgrywane są piłkami zawodników.

13.  Zawodnicy sędziują sobie sami wg Zasad sędziowania bez sędziego głównego umieszczonych w gablocie.

14.  Dyrektor turnieju ma prawo zmienić zasady rozgrywania turnieju.

15.  Wszelkie spory i wątpliwości dot. rywalizacji sportowej, rozstrzyga Sędzia główny turnieju.

16.  Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody.

17.  Uczestnicy turnieju mają prawo do uczestniczenia w grillu, który odbędzie się w dniu 14 bm. (sobota) o godz. 13.

18.  Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków.

19.  Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów foto i audiowizualnych z przebiegu turnieju na stronach internetowych i profilach społecznościowych.

20.  Każdy zawodnik, zgłaszając się jako uczestnik turnieju, akceptuje jednocześnie treść przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

STOWARZYSZENIE TENISOWE POPOWICE

Wrocław dn. 14/15-09-2019 r.