WIOSENNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

Wrocław 10 czerwca 2018 roku

Ćwiczenia z dziećmi prowadzili instruktorzy tenisa: Robert Wcisło i Sebastian Modrzyński.