TURNIEJ SINGLA-POPOWICE OPEN 2021'

Wrocław dn. 4/5-09-2021 r.

TURNIEJ GŁÓWNY:

1. Marcin Nowak      2. Joanna Kwiatkowska      3. Zbigniew Żurawek

TURNIEJ POCIESZENIA:

1. Zbigniew Komarzyniec   2. Jerzy Morawski   3. Stanisław Czyżewski