Przepisy Polskiego Związku Tenisowego
 
Sędziowanie bez sędziego głównego
 
Wszyscy zawodnicy, rozgrywając mecz bez sędziego głównego na kortach ziemnych, muszą stosować się do poniższych zasad:
Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu.
 
1.    Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał.
2.    Ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).
3.    Jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu.
4.    W takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki, aby sprawdzić ślad.
5.    Jeżeli zawodnicy, sprawdzając ślad, nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa, mogą wezwać sędziego głównego, aby podjął ostateczną decyzję.
6.    Jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra (nawet po sprawdzeniu śladu).
7.    Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra, zawodnik ten traci punkt.
8.    Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to usłyszał.