POPOWICE OPEN - WIOSNA 2010

Wrocław dn. 5 czerwca 2010 r.