Stowarzyszenie Tenisowe Popowice (STP) we Wrocławiu powstało z inicjatywy entuzjastów tenisa ziemnego skupionych wokół kortów istniejących przy Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice, amatorsko uprawiających tenis ziemny.

szkolenie dzieci na kortach stowarzyszenia tenisowego popowiceZarejestrowane zostało w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. 

Zgodnie z przyjętym i zarejestrowanym Statutem celem Uczestnicy turnieju popowice openSTP jest między innymi:
- Popularyzacja tenisa ziemnego we Wrocławiu.
- Rozpowszechnianie zasad etyki tenisowej i budowanie prestiżu tej dyscypliny sportu oraz
- Organizowanie turniejów i zawodów tenisowych.

Powyższe cele STP stara się na bieżąco realizować.